De Platoschool

In 1983 werd in Amsterdam de Platoschool opgericht, een basisschool voor ouders die voor hun kinderen meer wilden dan alleen rekenen en taal. De oprichters van de Platoschool hadden bijzondere spirituele en filosofische idealen.

De kinderen zouden uitgroeien tot bijzondere mensen met een hoog bewustzijnsniveau. Ik ben zelf ook kind van de Platoschool en maak in deze documentaire een reconstructie van de gebeurtenissen op de school met behulp van gesprekken met oud-leraren, leerlingen en haar ouders. Ik onderzoek wat er mis is gegaan. Hoe kan een school die uit idealisme is gesticht zo ontsporen?

Meer over deze documentaire? Bekijk het hele verhaal hier